כתב העת חבל נחלתו ו
שנה תשסז
קטגוריות חבל נחלתו ו, ברירה, דישה, טחינה, סחיטה וחליבה, פרק עשירי שבת