ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ו
שנה תשסב
קטגוריות מעלין בקודש ו, סופרים וספרים, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו