ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש לב
שנה תשעו
קטגוריות מעלין בקודש לב, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום, טהרת מקדש וקדשיו