כתב העת פשטות המתחדשים ה
שנה תשעט
קטגוריות פשטות המתחדשים ה, שמות, ארון הברית, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו