כתב העת חבל נחלתו ח
שנה תשסט
קטגוריות חבל נחלתו ח, הפלאה - שבועות, נדרים ונזירות, מנהג