כתב העת חבל נחלתו ח
שנה תשסט
קטגוריות חבל נחלתו ח, מקח טעות, שליחות ותנאי