ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך טו
שנה תשס
קטגוריות בלכתך בדרך טו, מתנת שכיב מרע ומצוה לקיים דברי המת, פרק תשיעי בבא בתרא