כתב העת ישא מדברתיך א
שנה תשעז
קטגוריות ישא מדברתיך א, שואל שלא מדעת ושליחות יד, פרק שלישי בבא מציעא, כללי