כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט יורה דעה, מצוות יישוב הארץ, חברה ומדינה כללי, יורה דעה כללי