כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט חושן משפט, פועלים, פרק שישי בבא מציעא