כתב העת חבל נחלתו ט
שנה תשע
קטגוריות חבל נחלתו ט חושן משפט, אנוס שוגג ומזיד, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה