כתב העת מבית לפרוכת
שנה תשעו
קטגוריות עבודת יום הכפורים - קרבנות היום, שעיר המשתלח,