ישיבה ירוחם
כתב העת קונטרסי לימוד - ספק בירור והכרעה - דפי לימוד
שנה תשעה
קטגוריות עד אחד, שבועת עד אחד, עד אחד - באיסורים, בממון ובדבר שבערווה, פרק שישי שבועות