ישיבה כרם ביבנה
כתב העת בלכתך בדרך טו
שנה תשס
קטגוריות בלכתך בדרך טו, נחלות, ירושה, פרק שמיני בבא בתרא