ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש טז
שנה תשסח
קטגוריות מעלין בקודש טז, תשסח, ארץ ישראל, לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו