ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש טז
שנה תשסח
קטגוריות מעלין בקודש טז, תשסח, ציץ, פרק שני גיטין, פרק יב שבת