ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש טז
שנה תשסח
קטגוריות מעלין בקודש טז, תשסח, כללי, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו, מצוות במקדש