ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים כב
קטגוריות עלון שבות בוגרים כב, מגילת רות