ישיבה נתיבות
כתב העת אסופות ב - בבא בתרא
שנה תשעב
קטגוריות אסופות ב - בבא בתרא, בבא בתרא, מחשבת ההלכה, פרק ראשון בבא בתרא