ישיבה יד ברודמן - כולל ללימודי הוראה ודיינות, רחובות
כתב העת אבני משפט א
שנה תשסב
קטגוריות שבועת עד אחד, עד אחד באיסורים, בממונות ובדבר שבערווה, פרק ראשון בבא מציעא, אבני משפט א, תשסב