כתב העת בני בנים ג
שנה תשנח
קטגוריות קידושין ונישואין, נשים ומצוות, שבע ברכות וברכת האירוסין