ישיבה הר עציון
כתב העת עלון שבות בוגרים טז
שנה תשסב
קטגוריות עלון שבות בוגרים טז, אהבה יראה ודבקות, כללי, חינוך