ישיבה צהר
כתב העת צהר יז
שנה תשסד
קטגוריות צהר יז, חורף תשסד, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש, כללי, מחשבת הראשונים