ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ב
שנה תשסב
קטגוריות חמדת הארץ ב, תשסב, כתובות, פרק שביעי יבמות, פרק שמיני כתובות