ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות אישות, גרות, פרק שישי יבמות, חמדת הארץ ג