ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ג
שנה תשסד
קטגוריות אישות, חזקה, ספיקא דאורייתא לחומרא, ספיקא דרבנן לקולא וספק ספיקא. וכן גדרי ספק בתחומים שונים: ספק טומאה, ספק ממזר ועוד., חמדת הארץ ג