ישיבה ארץ חמדה
כתב העת חמדת הארץ ד
שנה תשסו
קטגוריות חמדת הארץ ד, תשסו, פרק שלישי גיטין, פרק שני גיטין, שליחות ותנאי