כתב העת לשעה ולדורות
שנה תשעה
קטגוריות לשעה ולדורות, חברה ומדינה