ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ה
שנה תשסז
קטגוריות פרק שני שבת, חנוכה, מעגלים ה