ישיבה מעלה גלבוע
כתב העת מעגלים ה
שנה תשסז
קטגוריות לך לך - וירא - חיי שרה (יב-כה), שמות