ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות יד
שנה תשנד
קטגוריות פרק שלישי בבא מציעא, שומר שמסר לשומר, מעליות יד