ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש ח
שנה תשסד
קטגוריות מעלין בקודש ח, תשסד, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום, פרק ראשון ברכות