ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש י
שנה תשסה
קטגוריות מעלין בקודש י, תשסה, מזבח, בניין המקדש, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו