ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יא
שנה תשסו
קטגוריות מעלין בקודש יא, תשסו, טומאת אוכלים ומכשירים, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום