ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש כג
שנה תשעב
קטגוריות מעלין בקודש כג, תשעב, המקדש לדורותיו, מזבח, מחשבת המקדש והכיסופים לבנייתו