ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יג
שנה תשסז
קטגוריות מעלין בקודש יג, תשסז, הר הבית, מבנה המקדש ומיקומו, בניין המקדש