ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יג
שנה תשסז
קטגוריות מעלין בקודש יג, תשסז, כלים, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום