ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יד
שנה תשסז
קטגוריות מעלין בקודש יד, תשסז, כללי, פרק ראשון זבחים, בניין המקדש