ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יד
שנה תשסז
קטגוריות מעלין בקודש יד, תשסז, פרק ראשון זבחים, כללי, קרבן פסח