ישיבה כולל בית הבחירה
כתב העת מעלין בקודש יד
שנה תשסז
קטגוריות מעלין בקודש יד, תשסז, פרק ראשון פסחים, טומאות הפורשות מן הגוף - בעל קרי, זב, נידה, זבה, יולדת וטבול יום, טהרת מקדש וקדשיו