ישיבה שדמות מחולה
כתב העת ממעין מחולה ט
שנה תשס
קטגוריות ממעין מחולה ט, מלאכת מחשבת, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה