ישיבה שדמות נריה
כתב העת ממעין מחולה ו
שנה תשנח
קטגוריות ממעין מחולה ו, פריה ורביה, תלמוד תורה, פרק ראשון קידושין