ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ב - טענות וראיות
שנה תשסה
קטגוריות משפטי ארץ ב - טענות וראיות, כללי, לשון הרע, החובה והמצוה להעיד - גדרים וגבולות