ישיבה משפטי ארץ
כתב העת משפטי ארץ ג - קניין ומסחר
שנה תשע
קטגוריות משפטי ארץ ג - קניין ומסחר, קניין קרקעות - בכלל ובימינו, דינא דמלכותא דינא וחוקי המדינה