ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם
שנה תשסח
קטגוריות מידות הדרש, פרקים רביעי - שביעי בבא בתרא, רוב - באיסור, בממון ובנפשות