ישיבה אורות שאול
כתב העת פתוחי חותם ד
שנה תשסט
קטגוריות מחשבת הראשונים, רמב"ם, השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש, פיתוחי חותם ד