ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא יב
שנה תשסז
קטגוריות פתיחתא יב, וישב - מקץ - ויגש - ויחי (לז-נ), השגחה ידיעה ובחירה, השתדלות ובטחון, שכר ועונש