ישיבה כפר בתיה
כתב העת פתיחתא ב
שנה תשסד
קטגוריות פתיחתא ב, כללי, דיני שמים ולפנים משורת הדין