ישיבה מעלה אדומים
כתב העת מעליות כד
שנה תשסד
קטגוריות הוצאה מרשות לרשות, כללי, פרק עשירי שבת, מעליות כד