ישיבה תורת החיים
כתב העת טל חיים שבת ב
שנה תשע
קטגוריות מלאכת מחשבת, שוגג ומזיד, אונס ורצון, אינו מתכוון ומתכוון, גרמא ומעשה, כללי, טל חיים שבת ב